Я - часовы вандроўнiк. Якуб Колас. Паэт i чалавек (малый зал) (12+)
Описание

Фільм распавядае пра творчасць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, якая складае цэлую эпоху ў гісторыі беларускай літаратуры. Яго па праву лічаць заснавальнікам нацыянальнай прозы, яго пяру належаць і нашы паэтычныя шэдэўры – паэмы “Новая зямля” і “Сымон-музыка”, у разрад нацыянальнай класікі ўвайшлі вершы Коласа. Жыццё і творчасць гэтага чалавека сталі значным укладам у беларускую культуру. Заслуга Якуба Коласа, як нацыянальнага паэта ў тым, што ён адкрыў для развітых літаратур свету беларускае слова, апеў беларускі народ. Сэнсам і пафасам творчасці пісьменніка стала непарыўная сувязь з народным жыццём, з лепшымі нацыянальнымі традыцыямі. Мастацкая вартасць твораў Якуба Коласа пацвярджаецца на працягу стагоддзя ўсё новымі пакаленнямі чытачоў. У фільме выкарыстаны відэаматэрыялы з архіваў сям’і і архіваў “Белвідэацэнтра”.

Читать описание
Рекомендуем